Kategorie: Ladislav Křížek
Interpret/autor: Ladislav Křížek

Země pohádek

A#maj7 D# Fmi A#maj7 
 
  A#maj7            D#     G# 
1. Jedenkrát za dlouhý čas nebe otvírá svou náruč. 
    A#maj7       D#      G# 
  Duha září oblohou, zvony zní a z dálky nesou 
    A#maj7           D#    G# 
  živý sen, který se ti zdál, jak procházíš bránou, 
      A#maj7             D#       G# 
  ze všech stran zní dětský smích a v duši mír zas vnímáš najednou. 
                 A#maj7 
  Tak vítej v zemi pohádek, beze zloby, bez hádek, 
       G#       Cmi      Fmi A# 
  v zemi co nemá konec ani začátek. Tak vítej... 
 
    D#      A#maj7  G#        Fmi 
R: Země pohádek, zázraků, země dětských snů a přání. 
        D#        A#maj7     Fmi  G# 
  Všichni jsou zvaní, jen račte dál, bránu vám otvírá sám pan král. 
  D#        G#       Fmi    G# 
  V zemi své vítej nazpátek, tady nezůstává nikdo sám, 
     D#      Cmi   Fmi      G#     D# G# A#maj7 D# A#maj7 G# 
  v zemi pohádek láska zvítězí, ve svém srdci cítíš kudy jít,   kudy jít 
 
2. To, o čem se vám jenom zdá, po čem každý tajně touží, 
  v zemi jiné - právě tam, děti už dávno všechno znaj. 
  Tak jen vítej v zemi pohádek, beze zloby, bez hádek, 
  v zemi co nemá konec ani začátek. Tak vítej... 
 
R: Země pohádek, zázraků, země dětských snů a přání. 
  Všichni jsou zvaní, jen račte dál, bránu vám otvírá sám pan král. 
  V zemi své vítej nazpátek, tady nezůstává nikdo sám, 
  v zemi pohádek láska zvítězí, ve svém srdci cítíš kudy jít, kudy jít 
    D# 
  země pohádek zázraků….